Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych, jest A2 Nieruchomości Anna Najdek 61-737 Poznań ul. 23 Lutego 7 lokal 7.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:
    • mailowo biuro@a2nieruchomosci.pl
    • telefonicznie +48 883 069 767
    • pisemnie A2 Nieruchomości Anna Najdek 61-737 Poznań ul. 23 Lutego 7 lokal 7

Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:
•  od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z usług naszego biura nieruchomości: wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy lub przez kontakt telefoniczny oraz w momencie podpisania umowy pośrednictwa na współpracę.

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
•   w celu realizacji łączącej nas umowy na świadczenie usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) a dalej RODO
•  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
•  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
•   kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z usług naszego biura, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
•   marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
•   przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.
•   przesyłania Państwu zamówionego Newslettera - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem
•   badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Kategorie odbiorców danych:
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
•  zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy,
•  świadczące usługi:
- informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarządzanie biurem nieruchomości,
- obsługi telefonicznej i elektronicznej,
- marketingowe,
•  instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. kancelarie notarialne, sądy i organy państwowe

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:
•  dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
•  w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu
•  kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.
•  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
•  marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•  przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•  przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
•  badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi –do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługujące Państwu prawa
Mają Państwo prawo do:
•  żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
•  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
•  jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
•  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym.

Konsekwencje nie podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, z którą wiąże się między innymi: prezentacja nieruchomości, udostępnianie danych adresowych właścicieli, a odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości  podjęcia jakichkolwiek działań współpracy z naszym biurem.

Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania.

W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.

Polityka Cookies
Strona https://www.a2nieruchomosci.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:
    • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
    • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
    • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
    • marketingowych,
    • statystycznych,
    • analitycznych.
Korzystając ze strony https://www.a2nieruchomosci.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.